หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า

โพสต์แล้ว: พุธ 26 ก.ค. 2017 6:12 pm
โดย MT17
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นสัญญาที่จัดทำขึ้นเพื่อให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
จำนวนเงินที่รับเหมา การชำระเงินเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านโพสต์