หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใช้ในการแจ้งหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระเงิน

โพสต์แล้ว: พุธ 06 ก.พ. 2013 11:26 am
โดย openerp_docman
ใบแจ้งหนี้ เป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ แจ้งหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าที่ยังไม่ชำระเงิน หรือแจ้งในวันครบกำหนดการชำระเงิน

invoice.jpg


ดาวน์โเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านโพสต์