หน้า 1 จากทั้งหมด 1

โปรแกรมบริหารจัดการสินทรัพย์ Asset Management เก็บข้อมูลประวัติของสินทรัพย์

โพสต์แล้ว: พุธ 15 พ.ค. 2013 12:03 pm
โดย openerp_docman
icon-asset.jpg


โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ Asset Management คือ โปรแกรมสำหรับทุกบริษัทที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทุกชนิดภายในบริษัท เพื่อให้การจัดระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นอย่างมีระเบียบ ทั้งยังมีความสามารถพิเศษที่ช่วยเรื่องการคำนวณค่าเสื่อมราคาให้กับทุกสินทรัพย์

Key Feature
- คำนวณค่าเสื่อม
- วิเคราะห์สินทรัพย์
- จัดระเบียบสินทรัพย์

เริ่มต้นด้วยการติดตั้งโมดูล Asset Management โดยการเข้าไปที่แท็บเมนู Setting แล้ว Install Asset Management
openerp-install-asset.jpg


เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว โปรแกรม Asset จะเข้าไปอยู่ในแท็บเมนูของบัญชี
openerp-menu-asset.jpg


สามารถสร้างรายการสินทรัพย์โดยเข้าไปที่เมนู Asset >> Create
openerp-create-asset.jpg


จะปรากฎหน้าของการบันทึกรายละเอียดสินทรัพย์นั้นๆ
openerp-detail-assest.jpg

- Asset Name : ชื่อสินทรัพย์
- Asset Category : หมวดหมู่สินทรัพย์
- Reference : อ้างถึง
- Parent Asset : สินทรัพย์หลัก
- Purchase Date : วันที่ซื้อสินทรัพย์
- Gross Value : มูลค่าสินทรัพย์
- Salvage Value : มูลค่าซาก
- Residual Value : มูลค่าคงเหลือ (โปรแกรมจะคำนวณได้โดยอัตโนมัติ)
- Partner : ในที่นี่จะหมายถึงร้านที่ซื้อ
- Computation Method : วิธีการคำนวณ
- Time Method : วิธีการจัดการเวลา
- Number of Depreciations : อายุการใช้งานของสินทรัพย์
- Number of Months in a Period : จำนวนเดือนในไตรมาส

คลิ๊ก Save เพื่อบันทึกการใช้งาน ในแท็บ Depreciations จะแสดงค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีของสินทรัพย์
openerp-Depreciations.jpg