หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ติดตั้ง OpenERP 7.0 บน Windows 64 bit แล้ว Error

โพสต์แล้ว: เสาร์ 09 มี.ค. 2013 2:45 pm
โดย openERP-win7
ติดตั้ง OpenERP 7.0 บน Windows 64 bit แล้ว Error
ด้านล่าง แต่ก่อน เครื่อง ติดตั้ง OpenERP 6.0 รันได้ไม่มีปัญหา

OpenERP Server Error
Client Traceback (most recent call last):
File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20130223-002125\Server\server\openerp\addons\web\http.py", line 195, in dispatch
File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20130223-002125\Server\server\openerp\addons\web\controllers\main.py", line 709, in get_list
File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20130223-002125\Server\server\openerp\addons\web\controllers\main.py", line 88, in db_list
File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20130223-002125\Server\server\openerp\addons\web\session.py", line 31, in proxy_method
File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20130223-002125\Server\server\openerp\addons\web\session.py", line 104, in send


Server Traceback (most recent call last):
File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20130223-002125\Server\server\openerp\addons\web\session.py", line 90, in send
File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20130223-002125\Server\server\.\openerp\netsvc.py", line 295, in dispatch_rpc
File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20130223-002125\Server\server\.\openerp\service\web_services.py", line 122, in dispatch
File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20130223-002125\Server\server\.\openerp\service\web_services.py", line 351, in exp_list
File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20130223-002125\Server\server\.\openerp\sql_db.py", line 485, in cursor
File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20130223-002125\Server\server\.\openerp\sql_db.py", line 183, in __init__
File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20130223-002125\Server\server\.\openerp\sql_db.py", line 378, in _locked
File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20130223-002125\Server\server\.\openerp\sql_db.py", line 441, in borrow
File "psycopg2\__init__.pyo", line 178, in connect
OperationalError: could not connect to server: Connection refused (0x0000274D/10061)
Is the server running on host "localhost" (::1) and accepting
TCP/IP connections on port 5432?
could not connect to server: Connection refused (0x0000274D/10061)
Is the server running on host "localhost" (127.0.0.1) and accepting
TCP/IP connections on port 5432?