หน้า 1 จากทั้งหมด 1

พ.ศ. กับ ค.ศ. ไม่ตรงกันเมื่อตั้งค่าภาษาไทย openerp ตั้งค่าวันที่ ยังไง

โพสต์แล้ว: พุธ 24 ต.ค. 2012 11:03 am
โดย aloniix
เมื่อตั้งค่า OpenERP เป็นภาษาไทย แล้วเลือกวันเดือนปี (เวลาเลือกจะเป็น ค.ศ.) เมื่อเลือกแล้ว ปีของ ค.ศ. กับ พ.ศ. จะไม่ตรงกัน

เลือกเป็น ค.ศ. 2012
1.png


แต่แสดงผลเป็น พ.ศ.2547 ซึ่งควรจะเป็น พ.ศ.2555
2.png