หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

โพสต์แล้ว: เสาร์ 13 ธ.ค. 2014 6:34 pm
โดย nipon09
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ


ใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรือ Tax Invoice (ABB) คือ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ตาม มาตรา 86/6

อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีลักษณะกิจการค้าปลีก
หรือให้บริการแก่บุคคลรายย่อยจำนวนมาก ซึ่งกิจการสามารถแสดงราคาสินค้า หรือราคาค่าบริการโดยแสดงราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

แล้วใครบ้างที่สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ?
ผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ขายสินค้าในลักษณะขายปลีก หรือการให้บริการในลักษณะรายย่อย แก่บุคคลจำนวนมาก
ซึ่งเป็นกิจการค้าปลีก มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ต้องระบุรายการใดบ้าง?
ใบกำกับภาษีอย่างย่อนั้นต้องระบุข้อความดังนี้
  1. คำว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
  2. ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี
  3. เลขที่ของใบกำกับภาษี และเลขลำดับของเล่ม ถ้ามี
  4. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
  5. ราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ โดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
  6. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
ถ้ากิจการมีเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ จะต้องขออนุมัติกับกรมสรรพากรก่อนใช้
และเมื่อผู้ซื้อเรียกร้องให้ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำให้ทันที

TAXInv abb.png


มต 32.jpgที่มา : http://www.businesssoft.com/blog/?p=738, http://www.nsbest.com/tax%20accounting%20shorten%20tax%20invoice.htm, http://www.lee-accounting.com/forums/topic/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ, http://www.rd.go.th/publish/5208.0.html, http://www.rd.go.th/publish/3402.0.html

Re: ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 13 ก.ค. 2017 10:57 am
โดย Sukit Prakobphol
มีประโยชน์เลย