หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การใช้งาน PoS (Point of Sale)

โพสต์แล้ว: เสาร์ 13 ต.ค. 2012 5:53 pm
โดย openerp_docman
การทำงานของโมดูล PoS นี้เป็นการทำงานแบบการขายสินค้าหน้าร้าน โดยอาศัยเครื่องสแกนบาร์โค้ดในการขายสินค้า ซึ่งขั้นตอนต่อไปนี้ไปตัวอย่างการใช้งานโมดูล PoS เพื่อแสดงการขายสินค้าของผู้ใช้

เริ่มต้น ผู้ใช้ต้องมีสร้างสินค้าพร้อมทั้งระบุรหัส EAN13 ของสินค้านั้น แล้วนำไปเก็บไว้ที่ Products ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อการเพิ่มรายการสินค้า สินค้าที่ได้กำหนดรหัส EAN13 นั้นจะสามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดเพื่อทำการสแกนสินค้าเวลาที่มีการซื้อเกิดขึ้น

ผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานโมดูล PoS ได้ที่เมนู Point of Sale > Point of Sale
1.png


เมื่อเข้ามาสู่หน้าต่างการทำงาน Point of Sale แล้ว ผู้ใช้จะต้องกำหนด Partner ก่อนว่าทำการซื้อ-ขายกับ Partner ใดของตน
2.png


เมื่อกำหนด Partner เสร็จแล้ว ต่อไปจะต้องกำหนดบัญชีที่จะให้เงินที่ทำการซื้อ-ขายสินค้าเข้าไปเก็บ โดยเข้าไปที่แถบการทำงาน Payment แล้วเลือกบัญชีที่ต้องการ โดยในที่นี้เลือกเป็นบัญชีเงินสด (Petty Cash)
3.png