รูปภาพแจ้งข่าว ทางเว็บบอร์ด openerpthailand.org ได้เปลี่ยนระบบเว็บบอร์ด ใหม่เป็น phpBB 3.1
  1. บุคคลทั่วไป จะไม่สามารถเข้าอ่านกระทู้บางบอร์ด แนะนำให้ท่าน สมัครสมาชิกคลิกตามลิงค์นี้
  2. สมาชิกใหม่ ถ้ายังไม่ได้แนะนำตัวจะไม่สามารถ ตั้งกระทู้ และ ดาวน์โหลด ไฟล์จากเว็บบอร์ดได้ ท่านจำเป็นต้องแนะนำตัวที่หมวดนี้
  3. ถ้ามีปัญหาการใช้งาน หรือ ข้อเสนอแนะใดๆ แนะนำได้ที่นี่
  4. ปุ่มรูปหัวใจใต้โพส แต่ละโพส ท่านสามารถกดเพื่อสื่อถึงคนโพสนั้นถูกใจท่าน
  5. ห้ามลง E-mail, เบอร์โทรส่วนตัว, Line id หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อป้องกันการแอบอ้างและโฆษณาแฝง โดยสามารถติดต่อสมาชิกท่านอื่นผ่านระบบ PM ของบอร์ด
  6. ท่านสามารถปิดการแจ้งนี้ได้ ที่มุมขวาของกล่องข้อความนี้

บุคคลทั่วไปสามาเข้าสู่ระบบ ด้วย Account ของ FaceBook ได้แล้ว คลิกที่นี่ได้เลย

พบ 15 ผลลัพธ์

โดย odoo-openerp-คู่มือ
ศุกร์ 20 ธ.ค. 2013 5:30 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: การปิดบัญชี
ตอบกลับ: 0
แสดง: 19417

การปิดบัญชี

การปิดบัญชี คือการโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทุน ซึ่งเป็นบัญชีชั่วคราวได้แก่ บัญชีถอนใช้ส่วนตัว บัญชีรายได้ และบัญชีค่าใช้จ่ายไปยังบัญชีทุน เพื่อหายอดคงเหลือของบัญชีทุนที่ถูกต้อง ณ วันสิ้นงวดบัญชี รวมทั้งการหายอดคงเหลือของบัญชีสินทรัพย์ และหนี้สิน ขั้นตอนในการปิดบัญชี 1. บันทึกรายการปิดบัญชีประเภ...
โดย odoo-openerp-คู่มือ
ศุกร์ 20 ธ.ค. 2013 2:28 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 6293

กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

กองทุนประกันสังคม การประกันสังคม คือการสร้างหลักประกันในการดำเนินชีวิต ในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ตาย ทุพพลภาพ ชราภาพ เพื่อให้ได้บริการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง...
โดย odoo-openerp-คู่มือ
เสาร์ 14 ธ.ค. 2013 2:34 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: L/C หรือ Letter of Credit
ตอบกลับ: 0
แสดง: 9592

L/C หรือ Letter of Credit

LC หรือ Letter of Credit การชำระค่าสินค้าด้วย Letter of credit นั้นหรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า L/C เป็นการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ที่เป็นวิธีเดียวที่พอจะมีหลักประกันได้ว่า ผู้ขายสินค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อได้มอบสินค้าลงเรือ และผู้ซื้อจะได้รับสินค้าเ...
โดย odoo-openerp-คู่มือ
เสาร์ 14 ธ.ค. 2013 12:12 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: กระดาษทำการเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดทำงบการเงิน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 7559

กระดาษทำการเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดทำงบการเงิน

กระดาษทำการคือ กระดาษทำการ (Work Sheet or Working Papers) หมายถึง แบบฟอร์มหรือกระดาษร่างที่กิจการจัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วย ให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และ ไม่ผิดพลาด แต่กรณีที่เป็นกิจการขนาดเล็กและมีรายการไม่มากนักอาจไม่จำเป็น ต้องจัดทำกระดาษทำการก่อนทำงบการเงินก็ได้ โดย...
โดย odoo-openerp-คู่มือ
ศุกร์ 13 ธ.ค. 2013 4:42 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: การหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 2763

การหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 "...มาตรา 4 จัตวา การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซื้อ ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ หรือได้มาซึ่งสิทธิการใช้ แล้วแต่กรณี เพื่อมี...
โดย odoo-openerp-คู่มือ
จันทร์ 09 ธ.ค. 2013 5:18 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: รวบรวมแบบฟอร์มภาษีของกรมสรรพากร
ตอบกลับ: 0
แสดง: 168927

รวบรวมแบบฟอร์มภาษีของกรมสรรพากร

สรุปแบบฟอร์มภาษีของสรรพากร (แบบคร่าวๆ) ภ.ง.ด.1 คือแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) ตาม เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ 40(2) ต้องยื่นภายในวันที่7 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่จ่ายเงิน 1.pdf 1-attach.pdf ภ.ง.ด.1ก เป็นการสรุปรายชื่อและจำนวนเงินที่ได้มีการจ่ายไปทั้งปี โดยไม่สนใจว่...
โดย odoo-openerp-คู่มือ
พุธ 04 ธ.ค. 2013 6:10 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 1.การธนาคาร 2.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักท
ตอบกลับ: 3
แสดง: 9732

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 1.การธนาคาร 2.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีทางอ้อมที่เก็บจากฐานบริโภคทั่วไปภายในประเทศไทย โดยจะจัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่าง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งได้แก่ประเภทกิจการดังนี้ 1.การธนาคาร 2.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซ...
โดย odoo-openerp-คู่มือ
เสาร์ 09 พ.ย. 2013 4:13 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: การชำระทุนเพิ่ม ทุนที่บริษัทนํามาจดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 19550

การชำระทุนเพิ่ม ทุนที่บริษัทนํามาจดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์

ทุนจดทะเบียน หรือ ทุนเรือนหุ้น คือ ทุนที่บริษัทนํามาจดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดขั้นต่ำเอาไว้ จํานวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนอาจจะนํามาออกหุ้นเพียงบางส่วนก่อน ส่วนที่นํามาออกหุ้นนี้ เรียกว่า ทุนที่ออกหุ้นแล้ว (Issued Capital) แต่ในประเทศไทยกําหนดว่าหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจําก...
โดย odoo-openerp-คู่มือ
พุธ 23 ต.ค. 2013 10:24 am
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1848

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ สำหรับองค์กร แบบที่1 คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กร ได้หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น องค์กรที่จดทะเบียนในประเท...
โดย odoo-openerp-คู่มือ
อังคาร 24 ก.ย. 2013 11:16 am
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: ใบกำกับภาษี และรายงานภาษี แบบใหม่ รองรับกฎหมายใหม่ที่จะเริ่มใช้ปีหน้า
ตอบกลับ: 1
แสดง: 71866

ใบกำกับภาษี และรายงานภาษี แบบใหม่ รองรับกฎหมายใหม่ที่จะเริ่มใช้ปีหน้า

ประกาศจากกรมสรรพากร บังคับให้ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อในใบกำกับภาษีเต็มรูปและรายงานภาษีแล้ว นอกจากนั้นยังกำหนดให้ใส่รายละเอียดเลขที่ของสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ออกใบกำกับภาษ๊ให้ชัดเจนอีกด้วย เริ่มใช้ปีหน้ากันแล้วนะค่ะ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๙๖) เรื่อง ...

ค้นหาขั้นสูง