รูปภาพแจ้งข่าว ทางเว็บบอร์ด openerpthailand.org ได้เปลี่ยนระบบเว็บบอร์ด ใหม่เป็น phpBB 3.1
  1. บุคคลทั่วไป จะไม่สามารถเข้าอ่านกระทู้บางบอร์ด แนะนำให้ท่าน สมัครสมาชิกคลิกตามลิงค์นี้
  2. สมาชิกใหม่ ถ้ายังไม่ได้แนะนำตัวจะไม่สามารถ ตั้งกระทู้ และ ดาวน์โหลด ไฟล์จากเว็บบอร์ดได้ ท่านจำเป็นต้องแนะนำตัวที่หมวดนี้
  3. ถ้ามีปัญหาการใช้งาน หรือ ข้อเสนอแนะใดๆ แนะนำได้ที่นี่
  4. ปุ่มรูปหัวใจใต้โพส แต่ละโพส ท่านสามารถกดเพื่อสื่อถึงคนโพสนั้นถูกใจท่าน
  5. ห้ามลง E-mail, เบอร์โทรส่วนตัว, Line id หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อป้องกันการแอบอ้างและโฆษณาแฝง โดยสามารถติดต่อสมาชิกท่านอื่นผ่านระบบ PM ของบอร์ด
  6. ท่านสามารถปิดการแจ้งนี้ได้ ที่มุมขวาของกล่องข้อความนี้

บุคคลทั่วไปสามาเข้าสู่ระบบ ด้วย Account ของ FaceBook ได้แล้ว คลิกที่นี่ได้เลย

พบ 25 ผลลัพธ์

โดย pimkuan
จันทร์ 23 มิ.ย. 2014 5:56 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: รายละเอียดขั้นตอนการเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้เป็น NON-B
ตอบกลับ: 0
แสดง: 2180

รายละเอียดขั้นตอนการเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้เป็น NON-B

รายละเอียดขั้นตอนการเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้เป็น NON-B
โดย pimkuan
พุธ 28 พ.ค. 2014 6:27 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: การบันทึกบัญชีภาษียังไม่ถึงกำหนดชำระ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 7157

การบันทึกบัญชีภาษียังไม่ถึงกำหนดชำระ

การบันทึกบัญชีภาษียังไม่ถึงกำหนดชำระ


ในการขายบริการเป็นเงินเชื่อ/ซื้อบริการเป็นเงินเชื่อจะใช้เกณฑ์เงินสดในการบันทึกบัญชีซึ่่งสิทธิทางภาษี หรือมูลค่าภาษี ของภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้น โดยยึดหลักการชำระหนี้
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ.jpg

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ.jpg
โดย pimkuan
อังคาร 27 พ.ค. 2014 6:18 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: ขายสินค้า / ขายบริการเป็นเงินเชื่อ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1975

ขายสินค้า / ขายบริการเป็นเงินเชื่อ

ขายสินค้า / ขายบริการเป็นเงินเชื่อ กรณีการขายสินค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีพร้อมทั้งส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อในในทันทีที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ จะใช้เกณท์สิทธิ์หรือเกณฑ์คงค้าง คือ สิทธิทางภาษี หรือมูลค่าภาษี ของภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้น โดยยึดหลักการส่งมอบ เช่นขายสินค้า ,...
โดย pimkuan
พุธ 07 พ.ค. 2014 2:51 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: ความหมายและรูปแบบของงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ตอบกลับ: 1
แสดง: 14948

Re: ความหมายและรูปแบบของงบการเงินแต่ละประเภท

งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement หรือ Income Statement) มีด้วยกัน 2 รูปแบบคือแบบรายงาน และแบบบัญชี งบกำไรขาดทุน คือ งบการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการสำหรับรอบระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็น 3 เดือน หรือ 6 เดือน ประกอบด้วย รายได้ หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการได้รับมาจากการประกอบกิจกรรม ค่าใช้จ่าย หม...
โดย pimkuan
พุธ 07 พ.ค. 2014 2:44 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: ความหมายและรูปแบบของงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ตอบกลับ: 1
แสดง: 14948

ความหมายและรูปแบบของงบดุลและงบกำไรขาดทุน

งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) คือ - บทสรุปที่แสดงสถานะการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง มีด้วยกัน 2 รูปแบบคือแบบรายงาน และแบบบัญชี. - กำไรหรือขาดทุนในงบดุล ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง - สมการพื้นฐานของงบดุล คือ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น งบดุลแบบรายงาน.jpg งบดุลแบบบัญชี ..jpg
โดย pimkuan
ศุกร์ 11 เม.ย. 2014 5:14 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: ความรู้เรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1623

ความรู้เรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ เว้นแต่กรณีที่ผู้ประกอบการมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้เตรียมการเพื่อประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและมีการดำ...
โดย pimkuan
เสาร์ 05 เม.ย. 2014 12:08 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: วิธีการคำนวณภาษีเบื้องต้น
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1966

วิธีการคำนวณภาษีเบื้องต้น

วิธีคำนวนภาษีเบื้องต้นในกรณีที่ไม่ทราบฐานข้อมูลของพนักงาน ว่ามีหักค่าลดหย่อนอะไรบ้าง สิ่งที่ทำได้คือ การหักลดหย่อนผู้มีเงินได้

วิธีการคำนวนเงินได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี .jpg
โดย pimkuan
เสาร์ 05 เม.ย. 2014 11:25 am
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: ความหมายของภาษีแต่ะประเภท -ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ...
ตอบกลับ: 0
แสดง: 11571

ความหมายของภาษีแต่ะประเภท -ภธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ...

แบบนำส่ง ความหมายของแบบยื่นนำส่ง กำหนดเวลายื่นแบบ ภงด.1 ภาษีเงินได้ประเภทเงินเดือนค่าแรง ภายใน 7 วันของเดือนถัดไป ภงด.1ก ภาษีเงินได้ประเภทเงินเดือนค่าแรง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ภงด.3 หัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา ภายใน 7 วันของเดือนถัดไป ภงด.53 หัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล ภายใน 7 วันของเดือนถัดไป ภงด.5...
โดย pimkuan
อังคาร 25 มี.ค. 2014 4:37 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: กรมสรรพากรขยายเวลาเพิ่มรายการในใบกำกับภาษี ถึงวันที 31 ธันวาคม 2557
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1517

กรมสรรพากรขยายเวลาเพิ่มรายการในใบกำกับภาษี ถึงวันที 31 ธันวาคม 2557

ขยายเวลาเพิ่มรายการในกำกับภาษี.jpg ประกาศกรมสรรพากรฉบับใหม่ (199-202) เพื่อใช้แทนฉบับเดิม (194-197) กรมสรรพากรขยายเวลาเพิ่มเติมรายการลงในใบกำกับภาษี ถึง 31 ธันวาคม 2557 เริ่มใช้ประกาศฉบับใหม่ 1 มกราคม 2558 ลิงค์สำหรับดูประกาศกรมสรรพากรฉบับใหม่ ซึ่งจะมีรายละเอียดชัดเจนมากกว่าเดิม 199 http://www.rd.g...
โดย pimkuan
อังคาร 25 มี.ค. 2014 12:17 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หัวข้อ: ใครเป็นผู้มีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่จ่าย
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1497

ใครเป็นผู้มีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่จ่าย

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ. ที่จ่าย คือ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ที่เป็นผู้จ่ายเงินได้ ต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องทำการหักภาษี ณ. ที่จ่ายไว้เสมอ

ค้นหาขั้นสูง